Konsulting

Usługi konsultingowe (doradcze)

W zakresie usług zawodowych akcentuję rolę doradczą konsultanta, o której często się zapomina. Dlatego, zanim wycenię wartość biznesu lub skojarzonej z nim marki, na wstępie analizuję, czy badana działalność gospodarcza Inwestora ma sens ekonomiczny (czyli - czy jest dla niego opłacalna). Sztuką jest bowiem oddać wartość biznesu w warunkach jego ekonomicznej (a nie emocjonalnej!) oplacalności, tylko w tych warunkach staje się ona oceną realistyczną. Główne obszary specjalizacji zawodowej to:
 
 1. Wycena biznesu (przedsiębiorstw) - kompleksowa usługa obejmująca diagnozę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i perspektyw jego rozwoju, w tym analizę finansową ex post i ex ante (na podstawie prognozy finansowej, w której tworzeniu czynnie uczestniczę), ocenę okoliczności prowadzonej działalności i związanych z nią poziomów ryzyka. Przewodnim kontekstem tych analiz jest ocena zdolności do zachowania i utrzymania lub też uzyskania efektu opłacalności ekonomicznej biznesu przez jego właścicieli. Podstawowe cele wyceny: komercyjne i zarządcze.

 2. Wycena aktywów niematerialnych - bardzo szeroki zakres, w tym w szczególności marki, wzory przemysłowe, know-how w kompleksowym ujęciu (przybierający niekiedy formę prawną zgłoszeń patentowych lub patentów), licencje, koncesje (jeśli prawa do nich są przenoszalne), określone rodzaje praw autorskich. Podstawowe cele wyceny: komercyjne, zarządcze (w tym tzw. optymalizacja podatkowa) i komercjalizacja wiedzy - istotny i perspektywiczny obszar związany z nowymi wyzwaniami konkurencji na poziomie międzynarodowym.

 3. Doradztwo w zakresie zarządzania aktywami niematerialnymi i kontroli procedur zarządczych - ta potrzeba pojawia się coraz częściej i jest wynikiem pozytywnego procesu, w ramach którego impulsowa korzyść z potencjalnej optymalizacji podatkowej za pomocą składników własności intelektualnej (IP - Intellectual Property) nie determinuje realnego znaczenia zarządzania aktywami niematerialnymi w organizacji i roli tego zarządzania w osiąganiu jej perspektywicznych wyników ekonomicznych. Dzisiejsza konkurencja pomiędzy korporacjami nie opiera się na majątku trwałym, lecz właśnie na potencjale intelektualnym. Umiejętne zarządzanie nim staje się zatem potrzebą chwili.

 4. Licencjonowanie aktywów niematerialnych - najczęściej w postaci praw do znaków towarowych, patentów lub autorskich praw do utworów graficznych. Z racji popularnosci tej formy optymalizacji podatkowej oraz stosunku do niej organów skarbowych odpowiednio udokumentowana wycena staje się istotnym czynnikiem w całym procesie.

 5. Ocena płynności finansowej i opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych - kompleksowa usługa obejmująca ocenę przygotowania Inwestora do zadania inwestycyjnego w sferze technicznej i ekonomicznej, identyfikację i specyfikację potrzeb, zasobów i celów inwestycyjnych, określenie harmonogramu realizacji zadania i źródeł jego finansowania, budowę planu finansowego, a wreszcie analizę płynności finansowej, oszacowanie stóp procentowych i ocenę opłacalności ekonomicznej przy zastosowaniu palety standardowych wskaźników dyskontowych (NPV, IRR, MIRR, PB, B/C). Ostatnim elementem jest analiza wrażliwości i/lub analiza ryzyka (analiza scenariuszy). W zależności od skali projektu, jego specyfiki i okoliczności zlecenia analizie podlega sam wydzielony projekt inwestycyjny lub projekt w powiązaniu z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.

 6. Pozostałe obszary usług - mogą być uznane za mniej typowe, jakkolwiek także występują w praktyce. Należą do nich np.:
  - jednorazowe konsultacje bezpośrednie w dowolnej lokalizacji;
  - tworzenie określonych procedur w arkuszu kalkulacyjnym na zamówienie;
  - opiniowanie analiz i opracowań konsultingowych innych autorów;
  - opracowanie opinii dla celów sporów sądowych;
  - reprezentowanie sfery doradczej Zleceniodawcy w czasie negocjacji z jego partnerami gospodarczymi (kontrahentami);
  - bieżąca lub okresowa obsługa przedsiębiorstwa w zakresie raportowania jego sytuacji finansowej oraz okresowych wycen na potrzeby sfery zarządczej i związanego z tym doradztwa.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage